50% người dùng WhatsApp của Mỹ không biết nó thuộc sở hữu của Facebook

Chỉ hơn một nửa số người Mỹ (50,42%) đã sử dụng WhatsApp trong sáu tháng qua không biết rằng nó thuộc sở hữu của Facebook. Điều này, bạn bè của tôi, là một con số khá cao.

Nghiên cứu được thực hiện bởi DuckDuckGo, công cụ tìm kiếm bảo mật. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy 56% người Mỹ đã sử dụng Waze, ứng dụng điều hướng, trong sáu tháng qua đã không nhận ra rằng Google sở hữu nó.

Chúng ta hãy xem biểu đồ hình tròn của dữ liệu WhatsApp, bởi vì ai không thích biểu đồ hình tròn?